Hakikatten, Hakikatle, Hakikate!

İşbirliğine
Açık mısınız?

Akademik Projelerde
yer alın

Gelin! Yürüttüğüm akademik projelerde beraber çalışalım

Daha Fazlası

Fikrinizi siz de paylaşın

Düşüncelerinizi 'Fikir Köşesi'nde paylaşın, kendinize ve okurlarınıza yatırım yapın.

Daha Fazlası

Image

Hoşgeldiniz!

Kendine yatırım, sermayeni herkesle paylaşmaktan geçer.

Bu hakikatten yola çıkarak akademik yayınlarımı, projelerimi, önemli gördüğüm ve uzmanlık alanlarımdaki konular üzerine kendi yazılarımı, ufkumuzu daha genişletecek hocalarımızın ve mütefekkirlerimizin çalışmalarını paylaşacağım. Sitenin kuruluş amacının dışında, beni de tanımak isteyenler için özgeçmişim bir tık uzağınızda...

Cehaleti bitiren noktaya doğru!

ÖZGEÇMİŞİM

ÖNERİLEN AKADEMİK PLATFORMLAR

Akademik Projeler

Batı-dışı Uluslararası İlişkiler Teorisi Çalışması

Araştırma Sorusu: Derin değişiklikler yaşayan uluslararasını daha iyi nasıl anlamlandırabiliriz?

Proje Bilgisi

Kuşak & Yol İşbirliği
Analizleri

Araştırma Sorusu: Avrasya siyasetinin geleceğinde işbirliği gelişimini nasıl takip edebiliriz?

Proje Bilgisi

İslam Siyaset Öğretisi

Araştırma Sorusu: Değişen küresel siyasette İslam Dünyasının geleceğini şekillendirecek temel dinamikler nelerdir?

Proje Bilgisi

FİKİR KÖŞESİNDE NE VAR?

Image

Ekonomi-Politik

Teori ve pratiğin biraraya geldiği bir disiplin olarak ekonomi-politik, insanoğlunun başlangıcından beri birçok sorunun ve çözümün kaynağı olmuş ekonomi ile politikanın arasındaki ilişkiyi ele alır. Günümüz dünyasında da birçok meselenin anlaşılması ve çözüm yollarının bulunmasının önünü açacağına inanmaktayım. Bölgesel ekonomi-politik sorunlar bu köşenin temel tartışma konularını oluşturmakla beraber, politik-psikoloji gibi farklı disiplinlerle de irtibatlı konular bu köşenin süsü mahiyetindedir.

Image

İslam ve Siyaset

Dünya tarihinin İslam'ın siyaset ve ekonomik yükselişi göz ardı edilerek okunması mümkün değildir. Bununla beraber, günümüz dünyasında da birçok sorunlu bölgelerde İslam dünyası sorunların odağında bilinmektedir. İslam dünyasının bu sorunlarla ilişkisinin ve İslam'ın bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin doğru tespiti, günümüz küresel siyasetini doğru anlamak için de elzemdir.

Image

Gençlik ve Gelecek

Tarihin ve günümüzün ele alındığı bir fikir köşesinde, geleceğin ele alınmaması büyük bir eksiklik olacaktır. Zira sürekli arkaya veya ayağının ucuna bakılarak yürünmez; yürümek için ancak ileriye bakmak gerekir. Gençliğin gelecekteki sorunları, çözümleri, meseleleri ve zihin dünyalarına yönelik beyin fırtınası yapmadan vizyoner bir duruş muhakkak ki sergilenemezdi.

YAYIN İLKELERİ

Bana ulaşabilirsiniz

Kurum

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İletişim Formu